Hoe praat u met kinderen over kindermishandeling? Hoe zorgt u ervoor dat ze weten dat het niet normaal is? Voor gemeenten en scholen is er nu de gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ met handvatten om op scholen het gesprek te voeren en de positie van kinderen zelf te versterken.

Jaarlijks worden naar schatting 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling kent vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld het slachtoffer of getuige worden van fysiek, seksueel of psychologisch geweld of emotionele verwaarlozing. Niet zelden ervaren kinderen daar hun leven lang negatieve gevolgen van. Maar liefst de helft van de volwassenen die huiselijk geweld meemaakt, was als kind slachtoffer van kindermishandeling.

Het gesprek heeft invloed

Het lukt ouders de afgelopen jaren steeds vaker om kindermishandeling thuis te stoppen, dankzij verbeteringen in professionele hulp en ondersteuning. Maar om de cirkel van geweld te doorbreken is allereerst nodig dat we veilig kunnen praten over onveiligheid. Dat geldt ook voor kinderen. Praten over thuis, zonder te oordelen, maakt mogelijk dat kinderen en ouders die kampen met frustraties, onmacht, spanningen en/of onveiligheid in huis de juiste steun of hulp krijgen om samen het geweld structureel te stoppen.

Handvatten voor scholen en gemeenten

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek te voeren en de positie van kinderen zelf te versterken. De gids is gemaakt in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Naar de gids