Meer dan 60.000 uitkeringsgerechtigden die recht hebben op een extra toelage om te voorkomen dat zij onder het bestaansminimum uitkomen, maken daar geen gebruik van. Vaak komt dat doordat zij niet weten dat deze aanvullende uitkering bestaat. Dat staat in een rapport van de Arbeidsinspectie dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat hier om de uitkering in het kader van de Toeslagenwet. Ondanks de naam staat die geheel los van de bekendere toeslagen die mensen helpen de huur, zorgpremie en kinderopvang te betalen. Toch wijten de onderzoekers het grote aantal mensen dat geen gebruik maakt van de toeslag ook aan angst voor hoge terugvorderingen, waar het schandaal rond de kinderopvangtoeslag om draaide.

Op basis van CBS-microdata is gekeken naar burgers die van UWV een uitkering krijgen en die recht hebben op een aanvullende toeslag maar daar geen gebruik van maken. Ook is er gesproken met medewerkers van UWV. Het gaat in het onderzoek om uitkeringen als WW, Wajong, WIA, WAO of IOW-uitkering.

De informatievoorziening rond de Toeslagenwet kan beter, constateert de Arbeidsinspectie. Daarnaast waarschuwt de toezichthouder dat de wet en het UWV wellicht te gemakkelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om de uitkering aan te vragen. “Dit sluit niet altijd aan bij de vaardigheden en het doenvermogen van de klant.”

Dat zoveel mensen dit geld laten liggen, is “onwenselijk”, vindt Van Gennip. “Mensen moeten niet onder het sociaal minimum uitkomen”, aldus de demissionaire bewindsvrouw. Zij wil het niet-gebruik van deze uitkering tegengaan door de wet te vereenvoudigen en het UWV meer ruimte te geven voor “proactieve dienstverlening” aan mensen die er recht op hebben.