Het wegwerken van wachttijden in de gespecialiseerde jeugdzorg blijkt lastig. Veel van het extra geld dat het kabinet hier vorig jaar voor heeft vrijgemaakt, heeft nog niet geleid tot snellere hulp aan jongeren die dat dringend nodig hebben. Er wordt aan gewerkt, maar de gekozen aanpak kost tijd, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) aan de Kamer.

“Wachttijden is een taai onderwerp waar we hard op inzetten”, benadrukt Van Ooijen in zijn brief over ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Er is echter meer onderzoek nodig om tot een goede aanpak te komen, schrijft de staatssecretaris, zoals naar de oorzaken van het ontstaan van wachttijden.

Het kabinet stelde vorig jaar eenmalig 613 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten om acute problemen in de jeugdzorg op te lossen. Daarvan was 225 miljoen euro bestemd voor het verkleinen van de wachttijden in de gespecialiseerde jeugdzorg. 50 miljoen euro werd beschikbaar gesteld voor de aanpak van acute ggz-problemen van jongeren.

In onder meer de regio Rijnmond worden in een proefproject de wachttijden al wel concreet teruggebracht, met een deel van die 225 miljoen euro. De ervaringen en resultaten van deze proef moeten voor alle jeugdzorgregio’s bruikbaar zijn. De wachttijd in Rijnmond is sinds de start van de project teruggebracht van 29 naar gemiddeld 23 weken, zo blijkt uit een eerste voortgangsrapportage aanpak wachttijden. Die heeft Van Ooijen samen met zijn brief naar de Kamer gestuurd. Dit is onder meer bereikt door uitbreiding van de behandelcapaciteit, beter en meer samenwerken en opschoning van de wachtlijst.

Met de 50 miljoen euro extra voor de aanpak van acute ggz-problemen van jongeren moet onder meer de crisiscapaciteit in de acute jeugd-ggz tijdelijk worden uitgebreid. Jongeren in crisis kunnen dan sneller worden geholpen en belanden niet meer op een lange wachtlijst, met het gevaar dat de problemen verergeren. Plannen van aanbieders van acute jeugd-ggz om vooral extra personeel aan te nemen, waren er snel nadat het kabinet met extra geld over de brug kwam.

De krapte op de arbeidsmarkt speelt veel aanbieders echter parten, blijkt uit de Kamerbrief. Met kunst- en vliegwerk is het gelukt om 100 fte aan extra personeel in te zetten. Er zijn extra plekken voor acute opname gerealiseerd en teams uitgebreid of gestart die jongeren helpen, zonder dat zij opgenomen hoeven te worden. “Hierdoor kunnen extra kinderen geholpen worden”, aldus Van Ooijen.