Het demissionaire kabinet denkt dat de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg noodzakelijk is om een voorgenomen bezuiniging van een half miljard euro te kunnen halen. Als die bijdrage inkomensafhankelijk zou worden en maximaal 1500 euro per huishouden zal zijn, kan dat al de helft (270 miljoen euro) van de besparing opleveren. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in een Kamerbrief, vlak voorafgaand aan een debat over de jeugdzorg.

Een eigen bijdrage stond al als optie in het regeerakkoord van Rutte-IV, maar was nog niet uitgewerkt. Daarnaast oppert Van Ooijen geld te besparen door ernstige dyslexiezorg niet meer te vergoeden (70 miljoen besparing), geen jeugdhulp meer te vergoeden na het 18e jaar (60 miljoen), het PGB af te schaffen en alleen zorg in natura te vergoeden (60 miljoen), bovenregionale expertisecentra af te schaffen (26 miljoen) en het stopzetten van de subsidie voor schippersinternaten (16 miljoen).

De Tweede Kamer debatteert maandag over de jeugdzorg en wilde vooraf opheldering van Van Ooijen over de manier waarop hij denkt te bezuinigingen. Een flink deel van de Tweede Kamer keerde zich in debatten al tegen de besparing en tegen een mogelijke eigen bijdrage. Onder meer GroenLinks-PvdA gaat opnieuw proberen de extra bezuiniging van tafel te krijgen, evenals de invoering van een eigen bijdrage, liet Kamerlid Lisa Westerveld weten.

Van Ooijen schrijft dat het gaat om 500 miljoen euro aan bezuinigingen in zowel 2025 als in 2026. Vanaf 2027 moet er 511 miljoen euro per jaar worden bespaard. Deze besparingen komen bovenop de structurele bezuiniging van 1 miljard euro die de sector sowieso moet halen door de maatregelen uit te voeren die zijn afgesproken in de zogeheten hervormingsagenda jeugd.

Deze afspraken kwamen er in april vorig jaar na langdurig en moeizaam overleg tussen het Rijk, gemeenten en zorgaanbieders. Vooral het geld was een obstakel. Wijzigingen zijn wel nodig, vindt iedereen, omdat er grote onvrede is over het stelsel, de hoge werkdruk en het grote personeelsverloop. Daardoor en door de grote vraag naar jeugdzorg zijn lange wachtlijsten ontstaan.

Het is volgens Van Ooijen aan een nieuw kabinet om te besluiten of de ruim 500 miljoen euro aan structurele bezuinigingen doorgaan of worden geschrapt. Het is dan wel nodig om een andere dekking voor dit bedrag te vinden.