Er is niets aan de hand met de bed-bad-brood-regeling voor mensen zonder verblijfsvergunning, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat bezweert staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een kort briefje aan de Tweede Kamer. De zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wordt volgens afspraak in het regeerakkoord uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk. Haagse bronnen bevestigen dat er druk is uitgeoefend op Van der Burg om zijn eerdere besluit, om er per 2024 geen geld meer aan uit te geven, terug te draaien.

De regeling, die jaarlijks zo’n 30 miljoen euro kost, wilde Van der Burg schrappen omdat er nu eenmaal moest worden bezuinigd, zei een woordvoerder van de staatssecretaris dinsdag. Het leverde een hoop tumult op, onder meer bij de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Kamerleden van beide fracties lieten direct weten niet van de regeling af te willen.

Maar ook op andere politieke niveaus is Van der Burg te verstaan gegeven dat het schrappen van de regeling tegen eerder gemaakte afspraken ingaat en moest worden ingetrokken.

Het briefje van de staatssecretaris aan de Kamer laat dan ook een draai van 180 graden zien. “Het kabinet gaat met de gemeenten in gesprek over het vervolg van de LVV. Inzet is tot bestuurlijke afspraken te komen in lijn met het regeerakkoord, waarbij financiering wordt mogelijk gemaakt vanuit de asielgelden”, schrijft Van der Burg.

Niet alleen de Haagse politiek, maar ook gemeenten reageerden laaiend, niet in de laatste plaats omdat zij vooraf niet waren geïnformeerd over het besluit van de staatssecretaris. In 2019 startten Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht met een pilot voor mensen zonder verblijfsvergunning.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de asielopvang.