Het UWV-portaal voor Gemeenten wordt uitgefaseerd: vanaf 1 januari 2026 is het niet meer beschikbaar. De software is verouderd en past niet meer bij de dienstverlening van nu. Gemeenten en ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een andere oplossing. Dat hoeven zij niet alleen te doen.

VNG en UWV onderzoeken met een enquête wat het beste past bij de wensen van gemeenten, en hopen op een massale respons. Dienstverlening verandert, technologie verandert mee en altijd beïnvloeden ze elkaar. Op kantoor verving de computer de typemachine, softwarepakketten op de harde schijf zijn nu steeds vaker online diensten. Technische veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop mensen werken en de dienstverlening die zij (kunnen) aanbieden. Ook complexe systemen verouderen, maar juist vanwege hun complexiteit is het niet altijd mogelijk ze in hun geheel te vernieuwen omdat onderdelen te verouderd zijn. Plat gezegd: het is simpelweg niet mogelijk om Microsoft 365 te draaien op een typemachine.

Data scheiden van applicaties

Sommige applicaties in het UWV-portaal voor gemeenten zijn inmiddels meer dan 15 jaar oud. Zij ondersteunen onvoldoende de hedendaagse wensen en eisen van werkzoekenden, werkgevers, medewerkers en de (gezamenlijke) dienstverlening van gemeenten en UWV. Daarbij komt een belangrijke ICT-ontwikkeling dat applicaties steeds vaker worden gescheiden van de data die zij gebruiken. Ketensamenwerking is daardoor niet langer samenwerken in dezelfde applicaties, maar samenwerken met dezelfde gegevens, door uitwisseling van die gegevens in verschillende applicaties.

Samen doen

Het UWV-portaal voor Gemeenten wordt daarom uitgefaseerd, en is vanaf 1 januari 2026 niet meer beschikbaar. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een nieuwe oplossing. Dit hoeven zij niet alleen te doen. Gemeenten kunnen gezamenlijk optrekken. Daarnaast onderzoeken VNG en UWV met gemeenten welke oplossingen het beste aansluiten bij de behoefte en wensen van de gemeenten wat betreft de informatievoorziening rondom het helpen van mensen naar werk. Met de uitkomsten gaan VNG en UWV gezamenlijk in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wensen en eisen

Gemeenten die gebruik maken van het UWV-portaal zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de aanstaande veranderingen. De grote vraag is natuurlijk: hoe zorgen gemeenten, UWV en ketenpartners ervoor dat ze ook in de toekomst samen goede dienstverlening blijven bieden aan werkzoekenden en werkgevers? “Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten zelf aangeven wat ze nodig hebben en wat hun wensen en eisen zijn,” zegt Astrid Hendriks, Landelijk manager van het Landelijk Team Samenwerkingen bij UWV. “Deze verandering is vooral een kans om opnieuw te kijken naar de manier waarop de gezamenlijke dienstverlening van gemeenten en UWV het beste wordt ondersteund.” Cruciaal is dat gemeenten, UWV en ketenpartners ook na 1 januari 2026 op de juiste manier samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen, maar dan vanuit eigen applicaties.

Nieuw applicatielandschap

Hendriks legt uit dat UWV de komende jaren zijn gehele applicatielandschap vernieuwt. “Ons uitgangspunt is het werken vanuit de eigen ICT-omgeving en het uitwisselen van data met elkaar en met partners.” Het scheiden van gegevens en applicaties past bij de visie van Common Ground en UWV deelt deze. Kernwoorden voor de ontwikkeling van toekomstbestendige software zijn onder andere gebruiksvriendelijkheid, privacy en informatiebeveiliging. Hendriks: “Tegelijkertijd willen we de gezamenlijke dienstverlening met gemeenten en ketenpartners blijven ondersteunen, zodat we samen goede dienstverlening kunnen bieden, en uiteraard aan onze wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voldoen.” Voordat technische beslissingen genomen kunnen worden, moet eerst duidelijk zijn wat nodig is om het werk te kunnen blijven doen. Die verkenning is al gestart. “Dit is het moment voor gemeenten om zich uit te spreken,” zegt Hendriks. “Wat is er nodig in de informatievoorziening om mensen te helpen naar werk, en werkgevers aan mensen?”

WSP

Johan van der Waal van VNG is Programmamanager Uitwisselingsmechanisme Werk. “De uitfasering van het UWV-portaal is een grote verandering en het is makkelijk onszelf te verliezen in technische zaken. Mensen die in werkgeversservicepunten (WSP’s) naast elkaar zitten, zijn gewend met dezelfde gegevens te werken in dezelfde applicaties. Ongeacht of ze voor de gemeente werken of voor UWV. De WSP’s blijven en mensen zullen met dezelfde gegevens blijven werken, maar misschien doen ze dat in verschillende applicaties. Dat zal wennen zijn. De software kan hetzelfde, produceert uitwisselbare documenten, maar de menu’s zien er iets anders uit.”

Scenario’s

Het is zaak dat gemeenten beseffen dat zij nu al keuzes moeten gaan maken. Van der Waal vervolgt: “Wat we voor ogen moeten houden is waar dit werkelijk om gaat: het helpen van mensen naar werk.” Hij ziet meerdere opties voor het vinden van passende oplossingen. “Sommige gemeenten grijpen de gelegenheid aan om iets nieuws aan te schaffen, anderen wachten liever tot er een oplossing wordt aangedragen. Er zijn gemeenten die het alleen doen, er zijn er die het samen doen,” zegt Van der Waal. Het liefste zou hij een perfecte oplossing vinden voor alle gemeenten, maar dat is uiteraard niet mogelijk. “Iedere gemeente is anders, maar in de basis streven ze hetzelfde na: zo veel mogelijk inwoners helpen naar werk. VNG heeft met UWV al heel veel gemeenten gesproken, maar we willen nog meer weten. Daarom zetten we nu een enquête uit onder alle ketenpartners die zijn aangesloten op het portaal, om de animo te peilen voor verschillende scenario’s. We hopen op een massale respons: dit is hét moment voor gemeenten om zich uit te spreken.”