Sinds de start van de banenafspraak zijn er 79.714 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 zijn er in het derde kwartaal van 2022 2.041 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het derde kwartaal van 2022 toegenomen met 1.853 personen.