Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021 zijn er in het 4e kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het 4e kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het 4e kwartaal van 2021 werken 128.468 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (6.930) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.987) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (2.659) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (1.868). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.734) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.396 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 245.884 personen. Er zijn 2.328 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 1.564 een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet krijgen en 240 personen een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 50 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 4.724 personen in, hoofdzakelijk via de Doelgroep Participatiewet (2.344) en via Beschut Werk WSW (1.563).

De extra banen en extra werkzame personen lopen uiteen door een terugkerend fenomeen. In december worden vaak extra uren verloond door bijvoorbeeld de nabetaling van niet gebruikte verlofuren. Deze stijging van het aantal verloonde uren zorgt voor een extra stijging in het aantal gecreëerde banen. Deze extra stijging van het aantal banen in het 4e kwartaal lijkt dan ook net als voorgaande jaren van tijdelijke aard.

Interactieve Dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.