De gemeente Utrecht wil inwoners met problematische schulden beter helpen en zorgen dat betrokkenen sneller uit schuldtrajecten komen. Vanaf 1 juni worden schulden van Utrechters sneller gesaneerd, doordat de gemeente de schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers afkoopt. Ook wordt de duur van een schuldtraject ingekort van drie naar twee jaar.

Met het nieuwe beleid zegt de gemeente “vooruit te lopen op landelijke wetgeving”.

De bedoeling is dat het traject met de schuldenaar sneller gestart wordt; binnen twee maanden na de melding in plaats van de elf maanden nu. De gemeente brengt in kaart bij wie de inwoner allemaal schulden heeft en doet een afkoopvoorstel aan de schuldeisers. Als die instemmen, neemt de gemeente de schulden over. De inwoner lost vervolgens af bij de gemeente. “Eén schuldeiser in plaats van meerdere geeft meer rust en duidelijkheid en sluit aan bij de ambitie van Utrecht om alle Utrechters schuldenvrij te maken”, zo luidt het.

Zodra het traject goed loopt, scheldt de gemeente tot maximaal 1000 euro van het saneringskrediet kwijt. Door de aanpak duren schuldtrajecten korter, waardoor de gemeente meer inwoners kan helpen en er meer tijd is voor nazorg.

“Schulden leveren stress op en zorgen ervoor dat mensen zich vaak niet meer op andere belangrijke zaken kunnen richten, zoals het vinden van een baan”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). “Deze regeling maakt het mogelijk om sneller financieel overzicht te krijgen en een punt te zetten achter de schulden. Zo kunnen Utrechters zich sneller richten op de toekomst en worden ze niet meer achternagezeten door hun schuldverleden.”