In opdracht van de VNG ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en -begeleiding. De rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s (VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk).

De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs. Hieronder de update voor 2022, een toelichting op de rekentool is in het excelbestand ingesloten.

Differentiatie mogelijk

De tool berekent een kostprijs per uur voor zowel hulp bij het huishouden als individuele begeleiding. In deze berekening wordt de AMvB Reële prijs gevolgd. Zowel direct cliëntgebonden tijd als niet-direct cliëntgebonden tijd kan declarabel zijn. De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd (administratietijd kan bijvoorbeeld wel of niet declarabel zijn).