Sinds juli 2021 is het voor gemeenten mogelijk om Suwinet-Inkijk te raadplegen voor het opvragen van gegevens bij verschillende bronhouders voor de uitvoering van de schuldhulpverlening (Wgs).

BKWI werkt aan aanvullende functionaliteiten waaronder Suwinet-Inkijk breder inzetbaar maken voor samenwerkingsverbanden. In de komende releases rolt BKWI alvast een aantal van deze functionaliteiten uit.

Opvragen specifieke rapportages mogelijk

Naast generieke rapportages is het na de juli release (21 juli) ook mogelijk om specifieke rapportages aan te vragen. Naar aanleiding van bijzonderheden in een generieke rapportage kan in de meeste gevallen een specifieke rapportage worden opgevraagd om nader onderzoek te doen. Een specifieke rapportage bevat gegevens over opgevraagde BSN’s per medewerker. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom kan alleen een daartoe geautoriseerde medewerker binnen de organisatie een specifieke rapportage opvragen.

Tijdelijke oplossing

Voor het beschikbaar stellen van specifieke rapportages aan geautoriseerde medewerkers is een tijdelijke oplossing gerealiseerd. In module 1 van de online rapportage staat een extra menu item voor de WGS rapportage genaamd ‘Specifieke rapportage WGS’. Hiermee kan de specifieke rapportage worden aangevraagd. Deze tijdelijke oplossing wordt nog aangepast. Het opvragen van rapportages is daarna bij alle afnemende partijen van Suwinet-Inkijk hetzelfde. De verwachting is dat deze gereed is vanaf de release van september of oktober.

Filter

Vanaf de augustus release (18 augustus) rolt BKWI een filterfunctionaliteit in Suwinet-Inkijk uit. Dit filter heet ‘de whitelist’ en regelt dat medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van inwoners die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Op bkwi.nl en onze andere communicatiekanalen is hierover binnenkort meer informatie te vinden. Zodra het zover is ontvangen de daarvoor geautoriseerde medewerkers hiervan een bericht.
Bij sommige gemeenten is het mogelijk om voor het bepalen van ‘toegang tot schuldhulpverlening’ gegevens op te vragen van inwoners die niet op deze ‘whitelist’ staan. Dit is een zogenaamde ‘escape mogelijkheid’. Uiteraard wordt het gebruik van deze ‘escape’ gelogd en gerapporteerd.

Vanaf augustus 1-login beschikbaar

Gepland is ook om vanaf de augustus release de zogenaamde ‘1-login’ beschikbaar te stellen. Met deze functionaliteit kunnen ook partijen die namens andere gemeenten schuldhulpverleningstaken uitvoeren (onder mandaat) op Suwinet-Inkijk aansluiten. Met deze functie in Suwinet-Inkijk kan aangegeven worden voor welke gemeente de taak wordt uitgevoerd. Dit is een vereiste vanuit de bronhouder RvIG (BRP).

Uitbreiding van taken

In een vorige release zijn er ook een aantal taken bijgekomen waarmee het mogelijk is om gebruikers te autoriseren voor specifieke uitvoeringsfases binnen de Wgs: de ‘toegang tot schuldhulpverlening’ en het maken van een ‘Plan van Aanpak’. De eerstgenoemde taak biedt toegang tot een beperkte set gegevens waarmee kan worden vastgesteld of een inwoner toegang krijgt tot het traject van schuldhulpverlening. De tweede taak biedt toegang tot de volledige set van gegevens welke is vastgesteld voor het gebruik voor schuldhulpverlening.