Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën stuurt vandaag voorstellen voor de nadere uitwerking van drie aanvullende regelingen naar de Tweede Kamer. Hiermee wordt een stap vooruit gezet richting een steuntje in de rug voor kinderen van gedupeerde ouders en compensatie voor ex-toeslagenpartners en gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag. Het kabinet geeft hierbij prioriteit aan de regeling voor kinderen van gedupeerde ouders.

Niet alle gedupeerden komen op dit moment in aanmerking voor herstel. Het kabinet heeft daarom voor de zomer verschillende herstelrichtingen verkend en met de Tweede Kamer besproken. Deze regelingen zijn nu nader uitgewerkt. Wanneer de regelingen precies in werking treden, is afhankelijk van de instemming van de Tweede Kamer, de budgettaire verwerking in de begroting en de uitkomst van uitvoeringtoetsen. Naar verwachting treden de regelingen in de loop van 2022 in werking.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Met deze uitwerking zetten we een volgende stap richting aanvullende regelingen voor kinderen, ex-partners en gedupeerden bij anderen toeslagen dan de kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk om hier zoveel mogelijk vaart mee te maken, omdat alle gedupeerden de hulp en ondersteuning verdienen die zij nodig hebben. Om echt te kunnen helpen, moet de uitvoering goed worden voorbereid. Daar is tijd voor nodig. Dat is een belangrijke les die we hebben geleerd.”

Steun in de rug voor kinderen

Niet alleen gedupeerde ouders, maar ook hun kinderen zijn enorm getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Naast immateriële hulp, zoals psychische steun, is het voorstel om hen een financiële steun in de rug te geven. Het gaat hierbij om voorgestelde bedragen variërend van 2.000 tot 10.000 euro, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Kinderen kunnen dit bedrag op hun eigen bankrekening krijgen. Naar verwachting komen circa 95.000 kinderen in aanmerking voor de regeling. Hiervoor wordt 660 miljoen euro gereserveerd.

Ex-partners

Ook ex-partners hebben van dichtbij veel meegemaakt. Voor hen stelt het kabinet een financiële tegemoetkoming voor, en waar nodig een aanvullende schade- en schuldenaanpak. Tenslotte worden ook gemeenten betrokken bij het bieden van hulp. In totaal wordt voor deze regeling 590 miljoen euro gereserveerd. Het gaat naar schatting om 7.000 tot 9.800 personen.

Andere toeslagen

Tenslotte zijn er ook bij andere toeslagen – de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget – deels dezelfde soort fouten gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. Het gaat hierbij naar schatting om zo’n 22.000 gedupeerden. Voor de voorgestelde compensatie van deze groep wordt 76 miljoen euro gereserveerd.