De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 22 februari 2024 een belangrijke uitspraak gedaan over de hulphond. Eerder stelde de CRvB dat een hulphond onder de Wmo 2015 kon vallen, als deze (ook) bijdroeg aan zelfredzaamheid of participatie.
In de uitspraak van 22 februari 2024 noemt de CRvB een nieuwe grond voor afwijzing van een hulphond. Deze vallen namelijk onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In deze zaak gaat het om de aanvraag van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 bestaande uit de opleiding voor een hulphond. De Raad oordeelt dat het college niet gehouden is om deze maatwerkvoorziening te verstrekken. Zorgverzekeraars vergoeden signaalhonden, ADL-honden en blindengeleidehonden. Andere hulphonden niet. In de Zvw is namelijk een bewuste keuze gemaakt om deze kosten niet te vergoeden, omdat de effectiviteit van deze hulphonden nog onvoldoende wetenschappelijk bewezen is. Dit blijkt uit een recente brief van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport.