In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.
Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men een beroep doen op bijzondere bijstand om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen die niet op een andere manier worden vergoed. Dit staat los van het recht op een algemene bijstandsuitkering. Ook mensen die het minimumloon verdienen of afhankelijk zijn van een AOW-uitkering kunnen bijzondere bijstand aanvragen.