UWV heeft in de afgelopen periode met succes de allerhoogste prioriteit gegeven aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de invoering van de noodmaatregelen NOW en TOFA, en het stijgend aantal WW-aanvragen, betaalt UWV WW-uitkeringen nog steeds op tijd uit. Om dit te bewerkstelligen heeft UWV een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen. Veruit het grootste gedeelte van de capaciteitswinst is behaald met maatregelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Voor een klein gedeelte geldt dit niet.

Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de halfjaarlijkse ‘Stand van de uitvoering sociale zekerheid’ die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Capaciteitsmaatregelen

UWV-medewerkers hebben de afgelopen maanden overgewerkt om het capaciteitstekort op te vangen. Ook worden medewerkers vanuit andere onderdelen van UWV waar mogelijk ingezet voor werkzaamheden rondom het uitkeringsproces. Voor de korte termijn biedt dit soelaas, maar om dit vol te blijven houden, zijn extra maatregelen en extra capaciteit nodig. UWV is daarom in hoog tempo gestart met het werven van nieuwe medewerkers. De beschikbare opleidingscapaciteit wordt hierbij maximaal benut.

Controles en handhavingstaken

Daarnaast heeft UWV tijdelijk een aantal maatregelen getroffen die de uitvoering van de wet raken. Het inzetten van extra capaciteit op het afhandelen van WW-aanvragen beperkt met name de handhavings- en controletaken die UWV uitvoert. Er worden minder maatregelen opgelegd als uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen niet nakomen. De tijdelijke aanpassingen in de handhaving stroken met de gevolgen van de coronacrisis.

Voorbeeld hiervan is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden hier niet aan kunnen voldoen vanwege de beperkingen door het coronavirus, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. En voor wie als gevolg van de coronacrisis niet kan terugkeren naar Nederland, en daarom op de eerste werkloosheidsdag niet in Nederland is, heeft dit tijdelijk geen gevolgen voor het WW-recht.

De maatregelen gelden tot 1 september 2020. UWV en SZW bekijken in onderling overleg of voortzetten na die datum nodig is en informeren de Tweede Kamer hierover.