Als het kabinet niets doet aan de huisvesting van kwetsbare inwoners, wordt tweedeling in de maatschappij in de hand gewerkt. De huisvesting van deze groep staat al onder druk en laat een verslechtering zien, terwijl er al jaren aandacht voor wordt gevraagd. De kwestie moet op de onderhandelingstafel blijven liggen, schrijven 44 gemeenten woensdag aan de kabinetsformateurs. De gemeenten denken vijf miljard euro per jaar nodig te hebben om maatregelen te kunnen nemen.

Door de krapte op de woningmarkt moeten veel kwetsbare mensen vaak langer in een opvanglocatie verblijven of in een vorm van beschermd wonen. Aan de andere kant komen mensen bijvoorbeeld na een scheiding eerder in de daklozenopvang terecht, omdat er geen betaalbare huisvesting voor ze is. Ook voor oudere mensen met een laag inkomen die naar een kleinere woning willen verhuizen is geen plaats. Dat heeft veel financiële, maar ook maatschappelijke gevolgen, aldus de gemeenten.

De gemeenten erkennen dat de huisvesting van deze groepen complex en tijdrovend is. Maar het nieuwe kabinet mag niet wegkijken van de problemen. “De financiële middelen zijn keihard nodig, anders blijft het dweilen met de kraan open”, aldus de briefschrijvers. Ze willen dat het nieuwe kabinet een einde maakt aan wetten en regels die elkaar tegenwerken op huisvestingsgebied. Ook moet er een ‘regietafel’ komen, waarin gemeenten, provincies en het Rijk op evenwaardige wijze samenwerken.