Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een voorlopige verrekening van de Tozo plaats. Omdat voor 2023 geen voorschotten zijn verstrekt, gaat het hoofdzakelijk om aan SZW af te dragen baten (saldo bestedingen en baten).