Ruim 1 miljoen burgers krijgen de komende tijd bericht van de dienst Toeslagen dat de inning van hun openstaande toeslagenschulden wordt hervat, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen). De inning werd tijdelijk opgeschort wegens de coronacrisis. De desbetreffende mensen hebben gezamenlijk een openstaande schuld van meer dan 1 miljard euro. Vanaf april worden betrokkenen over de hervatting van de inning stap voor stap geïnformeerd.

Het gaat om burgers die al niet meer reageerden op betalingsherinneringen en mensen die in de afgelopen jaren zijn gestopt met het terugbetalen van toeslagen, ook als ze bijvoorbeeld een betalingsregeling hadden. Alleen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen zijn stopgezet. Mensen zijn daarvan niet op de hoogte gebracht. Mogelijk schrikken ze dus als ze bericht krijgen, geeft het kabinet toe. De Vries denkt “dat veel burgers niet meer verwachten dat er nog een openstaande invordering is”.

Vorderingen vinden plaats als mensen te veel aan toeslagen voorgeschoten kregen. In 2020 werd het invorderen eerst enkele maanden stopgezet wegens de coronacrisis. In december 2020 vroeg de Kamer het invorderen te stoppen. Omdat nu bijna geen coronaregels meer gelden, wordt het invorderen hervat. De timing is opmerkelijk, juist nu het kabinet minima compenseert voor de hoge prijzen. Maar volgens De Vries is het belangrijk dat dit weer begint, om te voorkomen “dat betalingsachterstanden verder oplopen”.

Ze geeft toe dat het een “behoorlijke impact” kan hebben op het leven van mensen. Zij “die dit nodig hebben” krijgen een “ruime betalingsregeling” aangeboden. Specifiek voor mensen met een kleine portemonnee wordt een persoonlijke betalingsregeling voorgesteld. 7.500 burgers die eerder een persoonlijke betalingsregeling hadden, zijn al gebeld. Mensen met een hoge vordering krijgen eerst een telefoontje voordat er een brief komt. Reguliere invordering wordt in het najaar weer hervat, meldt De Vries.

Toeslagen stuurt straks 100.000 brieven per week over het hervatten van de vorderingen. Eerst worden de inningen uitgevoerd bij mensen die op zijn vroegst in 2020 een brief kregen over de openstaande schuld, “omdat bij hen de kans op betaalproblemen het kleinst is”. Dit is de grootste groep: 775.000 burgers. Een groep van 165.000 burgers die invorderingen die stammen uit 2017, 2018 en 2019 worden later geïnformeerd. De Vries laat nog onderzoeken hoe Toeslagen het beste kan omgaan met de laatste groep met vorderingen uit 2016 of daarvoor.