Vanaf 5 januari is het loket private schulden geopend. Gedupeerden kunnen daar hun private schulden indienen. Het portaal is te vinden via https://loketprivateschulden.nl/

Wie hebben recht op overname van de schulden?

De overname van de private schulden geldt voor gedupeerden van de toeslagenaffaire en hun toeslagpartners. Voor de overname van de schulden kan de gedupeerde de schulden bij het loket indienen na ontvangst van de vergoeding van € 30.000,-.

Welke schulden worden overgenomen?

De overname geldt voor schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 die vallen in de volgende categorieën:

  • private schulden aan bedrijven en organisaties
  • alimentatieschulden
  • informele schulden, bij vrienden en familie, als daar een akte van is gemaakt bij de notaris.

Hoe kan ik als schuldhulpverlener helpen?

De gedupeerden krijgen bij aanvragen van overname van de schulden de vraag om de schuldbewijzen mee te sturen. Dat is voor veel gedupeerden lastig. Schuldhulpverlening kan hier ondersteuning bij bieden. De schuldhulpverlener mag de schuldbewijzen van zijn cliënten namelijk opvragen bij de schuldeisers. De grondslag hiervoor staat in artikel 8 lid 1  van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en in artikel 15  van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.

Meer informatie: https://www.sbn.nl/