De hersteloperatie toeslagenaffaire loopt niet goed en dat raakt gedupeerde ouders. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk hebben wij daar zorgen over. We zien in de praktijk dat vertrouwen echt hersteld kan worden, maar dat kan alleen met maatwerk, aandacht en zorgvuldigheid.

De huidige regeling én nieuwe regelingen moeten daarom uitlegbaar, uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn. En ja, dat moet zo snel als mogelijk is.

Maar er kan pas snelheid komen als er een goed en duidelijk proces voor de herijking is en de juiste informatie voor brede ondersteuning beschikbaar komt voor gemeenten. Beide ontbreken op dit moment. De uitkomsten van de herijking moeten worden meegenomen voordat er vervolgstappen kunnen worden ondernomen. In het belang van de zwaarst gedupeerden en de medewerkers in de uitvoering, adviseert de VNG daarom nogmaals om pas over nieuwe regelingen te spreken en te communiceren als de herijking en uitvoeringstoets klaar zijn.

In de uitvoeringspraktijk zien gemeenten namelijk dat de eerdere ruimhartige generieke regeling niet tot versnelling leidt maar juist voor vertraging en onzekerheid zorgt. Zeker voor de zwaarst gedupeerde gezinnen aan wie gemeenten graag zo snel mogelijk ondersteuning willen bieden. Niets is frustrerender voor gedupeerde ouders dan het presenteren van nieuwe plannen en regelingen die later toch weer niet uitvoerbaar blijken te zijn. Dat schaadt het delicate proces van herstel van vertrouwen.

Dus, luister naar de uitvoering. Maak volgens de afgesproken principes de herijking en uitvoeringstoets af en verbeter zo de uitvoering en informatievoorziening. Besluit en communiceer pas als het huidige proces van de hersteloperatie is aangepast op basis van de geleerde lessen uit de herijking en de uitvoering (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, gemeenten en andere betrokken instanties). Alleen zo kan gewerkt worden aan herstel van onrecht en herstel van vertrouwen.

Meer informatie