Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.
Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen.

Op 1 oktober 2023 volgden 4 045 van de 10 650 statushouders van 12 jaar en ouder die in 2018 een verblijfsvergunning kregen onderwijs. Het aandeel statushouders dat vijf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning onderwijs volgt, is de afgelopen jaren toegenomen.