Gemeenten, de IND, het COA en DUO hebben tijdens het inburgeringsproces op verschillende momenten contact met inburgeraars. Om klantmanagers (meer) inzicht te geven in het proces dat de inburgeraar doorloopt, is er een tijdlijn ontwikkeld.

Hierop staan alle basiscommunicatiemomenten die een inburgeraar met de verschillende partijen heeft.

De tijdlijn beschrijft het minimale contact, volgend uit Wet inburgering 2021. Er zijn vaststaande en optionele contactmomenten. In de praktijk zullen de verschillende partijen waarschijnlijk meer contact met de asielstatushouder hebben. Dit hangt af van de keuzes die een gemeente maakt en de omstandigheden waarin iemand inburgert.

Deze tijdlijn gaat over communicatie met asielstatushouders. Er volgt nog een tijdlijn over communicatie met gezinsmigranten.

DUO heeft de tijdlijn ontwikkeld samen met Divosa, de VNG, het COA, de IND en het ministerie van SZW en is bedoeld als handvat voor de klantmanager/ professional.

Meer informatie