Er is te weinig oog voor passende woningen voor ouderen. De huidige woningmarkt is totaal niet ingericht op de behoeftes van deze groeiende groep. Dat is de reactie van ouderenbond ANBO op de dinsdag verschenen miljoenennota. De organisatie wil dat daar bij de verdeling van de geldpot van 2 miljard euro voor de woningmarkt rekening mee wordt gehouden.

Concreet moeten er extra geschikte woningen voor ouderen komen, bestaande woningen worden omgebouwd en moeten investeringen in sociale wijken gedaan worden. Volgens de bond blijven oudere mensen vaak in hun woning omdat er geen geschikte alternatieven voor ze zijn. Dat brengt volgens ANBO ernstige gevolgen met zich mee zoals onnodige opnames op de spoedeisende hulp en eenzaamheid.

“Meer investeren in wonen, welzijn en wijken betekent lagere zorgkosten en een hogere kwaliteit van leven. En dat is toch wat we allemaal willen”, is de oproep van directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.