De aanpak van armoede onder kinderen verschilt te veel per gemeente. Een effectieve aanpak ontbreekt en het landelijk sociaal vangnet schiet tekort. Dat staat in het rapport ‘Kansen voor kinderen: een postcode-tombola’ van kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children.

Volgens het onderzoek schiet de rijksoverheid tekort in haar rol en de uitbesteding van de aanpak aan gemeenten leidt, wellicht onbewust en onbedoeld, tot willekeur. De aanpak van armoede onder kinderen kent weinig duidelijke kaders. Een subsidie voor een laptop is in Edam-Volendam bijvoorbeeld beperkt tot 160 euro, terwijl die zo’n 8 kilometer verderop in Purmerend 625 euro bedraagt.

In het onderzoek staat verder dat door de decentralisatie een spanningsveld is ontstaan tussen de positie van de landelijke overheid en die van de lokale overheden. Gemeenten willen eigen beleid kunnen voeren, maar om armoede effectief te kunnen bestrijden is bemoeienis van de rijksoverheid nodig.