Deze week was er veel aandacht rondom de berekening van de beslagvrije voet bij inwoners met een bijstandsuitkering. In een aantal berichten wordt gesproken over een fout van gemeenten.

Dat is niet het geval! Gemeenten en uitvoeringsorganisaties berekenen een beslagvrije voet op basis van de rekentool. De rekentool is een belangrijk onderdeel van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Die sinds 1 januari 2021 in werking is getreden.

Dankzij de oplettendheid van gemeenten is naar voren gekomen dat bij het gebruik van de rekentool er een te lage beslagvrije voet is berekend. Dat is gebeurd in gevallen waarbij door een inkomensverstrekker de vakantietoeslag jaarlijks, in plaats van maandelijks, wordt doorgegeven aan de Polisadministratie. De verschillen in de registratie van de vakantietoeslag in de loonaangifte is toegestaan. Alleen wordt dit niet op deze manier meegenomen in de rekentool. Dit probleem doet zich voor bij bijstandsgerechtigden in ongeveer tweehonderd gemeenten. Het gaat om ongeveer 15.000 beslagen.

De rekentool is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW. Op dit moment wordt door de betrokken partijen en het ministerie van SZW een brede analyse uitgevoerd om de impact te bepalen zodat er kan worden gezocht naar een structurele oplossing. Bijstandsgerechtigden die in januari, februari of begin maart zijn geconfronteerd met een beslaglegging of herberekening van een eerder vastgestelde beslagvrije voet kregen hierdoor een beslagvrije voet van 90% van de verstrekte uitkering in plaats van 95%. De werkwijze is direct aangepast zodat tijdelijk een extra, handmatige controle plaatsvindt bij de berekening van de beslagvrije voet en de afdracht van de afloscapaciteit. De VNG heeft de desbetreffende gemeenten ook een instructie toegestuurd in samenwerking met de KBvG. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het terugstorten van het te veel ingehouden inkomen.

Voor vragen of ondersteuning kunnen gemeenten contact opnemen met het implementatieteam Verbinden Schuldendomein via schulden@vng.nl.