Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de taakstellingen voor beschut werk voor 2023 gepubliceerd. Daarin staat hoeveel beschutte werkplekken iedere gemeente dit jaar zou moeten realiseren.

Meer informatie