Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Door deze afspraak kan de gemeente de onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen.

De SVB laat weten dat als een budgethouder op 1 april 2022 geen modelzorgovereenkomst van de SVB met de zorgverlener heeft afgesloten, of als het derdenbeding ontbreekt, zij de goedkeuring van de zorgovereenkomst intrekt en de zorgverlener niet meer uitbetaald.

Derdenbeding sinds 2017

Het derdenbeding is vanaf februari 2017 opgenomen in de modelzorgovereenkomst van de SVB. De modelzorgovereenkomsten werden toen ook verplicht. Zorgovereenkomsten die voor die tijd zijn afgesloten en daarna niet zijn vervangen, kunnen dus nog zijn opgesteld met een eigen format waarin geen derdenbeding is opgenomen.

Acties SVB en rol gemeenten

De SVB: ‘Om er voor te zorgen dat de zorgovereenkomsten voldoen aan alle regels zullen wij de budgethouders en vertegenwoordigers brieven sturen en bellen. Op dit moment is er nog geen actieve rol voor gemeenten bij deze acties. Als later in het traject blijkt dat een groep budgethouders niet op onze brieven reageert, is het belangrijk dat ook gemeenten hierin een rol pakken.’

Meer informatie

Meer over het derdenbeding en de acties die de SVB onderneemt om zo min mogelijk goedkeuringen in te hoeven trekken in het bericht van de SVB: