Wat is er nodig om ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen en daardoor kampen met schulden te ondersteunen? De VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland stuurden de Tweede Kamer hierover een gezamenlijke brief.

Zij staan voor een gezonde lokale economie en willen hier gezamenlijk de schouders onder zetten. Het rijk speelt een cruciale rol bij deze belangrijke gezamenlijke opgave. De Tweede Kamer spreekt op 12 mei met ministers Adriaansens, Van Gennip en Kaag over het Coronasteunpakket, dit debat is de aanleiding voor de brief.

Gevolgen coronamaatregelen

Ondanks de steunmaatregelen hebben veel ondernemers nog te maken met schulden en betaalachterstanden. Als de door de coronamaatregelen zwaarst getroffen sectoren als de non-food detailhandel en de horeca omvallen, komt ook de leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen in het geding. Bovendien ontbreekt het ondernemers aan ruimte om te investeren in digitalisering, de energietransitie en de circulaire economie.

Regierol gemeenten in voorkomen en aanpakken schulden

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten een regierol in het voorkomen en aanpakken van schulden bij hun inwoners/ondernemers. Een belangrijke meerwaarde van de lokale aanpak is het kunnen inspelen op het ondernemersklimaat en lokale initiatieven, en het bieden van maatwerk. Iedere ondernemer heeft immers recht op (schuld)hulp, een passende aanpak en de meest gunstige regeling, afgestemd op de eigen situatie en mogelijkheden.  De VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor maatwerk en duidelijkheid in de uitvoering van schuldhulpverlening.

Maatregelen tot lastenverlichting

Naast schuldhulpverlening is ook lastenverlichting nodig voor door coronamaatregelen getroffen ondernemers. Daartoe bepleiten de VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland maatregelen zoals onder meer de mogelijkheid van langere terugbetalingsregelingen, stimuleringsmaatregelen en een oplossing voor pensioenverlies door faillissement of beëindigen van onderneming.

Meer informatie

Brief aan de Tweede Kamer  ‘Inbreng VNO-NCW, MKB Nederland en VNG op Kamerdebat Coronasteun’