De SP komt met een initiatiefwet om de sociale werkplaats nieuw leven in te blazen. Eerder sprak de Tweede Kamer al uit dat er een landelijk netwerk moet blijven bestaan van sociale werkplaatsen. De SP wil dit wettelijk regelen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt ook dat er meer geld nodig is voor de ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ zodat er meer mensen in dienst kunnen komen, stelt hij woensdag in Trouw.

Vorige week constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de Participatiewet niet werkt. Wie niet op eigen kracht het minimumloon kan verdienen, zou aan het werk worden geholpen bij gewone bedrijven. Wie daar ook niet mee kan komen, zou een ‘beschutte baan’ krijgen via de gemeente. De zogeheten ‘participatiebanen’ (met subsidie) komen er wel bij het bedrijfsleven, maar beschut werk bij gemeenten blijft achter. Bovendien zijn tot op heden de makkelijkste en de beste uitkeringsgerechtigden en arbeidsbeperkten aan de slag geholpen.

“Een hele groep valt tussen wal en schip. In een beschaafd land hebben wij ook voor deze mensen werk. Het sluiten van de sociale werkplaats is een fatale fout geweest”, zegt Van Dijk. Hij dient deze week bij de behandeling van de begroting voor sociale zaken al een voorstel in om 580 miljoen euro extra te besteden aan de sociale werkplaatsen zodat die meer mensen aan kunnen nemen. Extra geld wil hij ook regelen in de initiatiefwet.