Mensen die iets willen regelen bij de overheid doen dat steeds vaker online in plaats van aan de balie van bijvoorbeeld de gemeente of de Belastingdienst. Nederlanders weten overheidswebsites vaker te vinden dan inwoners van de meeste andere landen in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een ruime meerderheid, namelijk 86 procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar maakte vorig jaar minstens één keer gebruik van een overheidswebsite. Dat is een toename ten opzichte van 2019, toen 81 procent dit nog deed. De webpagina’s dienen het vaakst als informatiebron, maar worden ook veel gebruikt om ingevulde documenten te versturen. Mensen gaan bijvoorbeeld op internet om belastingaangifte te doen, een adreswijziging door te geven of een paspoort of rijbewijs aan te vragen.

De statistici noemen de coronapandemie en de daarbij horende maatregelen als mogelijke verklaring dat mensen vorig jaar meer via de computer regelden, maar dit verband valt niet te leggen op basis van deze cijfers.

Het CBS heeft gekeken naar websites van overheidsinstanties als de Belastingdienst en gemeentes, maar ook naar die van publieke instanties als bibliotheken en waterleveranciers. Mensen onder de 55 jaar en hoogopgeleiden weten de websites van zulke organisaties het makkelijkst te vinden. Ouderen van 65 tot 75 jaar en laagopgeleiden maken hier het minst gebruik van. Maar ook van deze mensen heeft ongeveer driekwart afgelopen jaar iets geregeld via een overheidswebsite.

In de Europese Unie worden overheidswebsites alleen in Denemarken en Finland meer gebruikt dan hier. Landen in Zuid- en Oost-Europa regelen overheidszaken het minst via het scherm.