Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, vinden in Nederland steeds sneller een baan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau merkt daarbij op dat hoe langer een statushouder in Nederland verblijft, hoe groter de kans dat hij een betaalde baan krijgt.

Volgens het CBS hebben zich bijna 285.000 asielzoekers gemeld bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de periode van 2014 tot en met juni 2022. Ruim 215.000 van hen kregen een verblijfsvergunning. Meer dan de helft daarvan bestaat uit mensen afkomstig uit Syrië.

Bijna een vijfde van alle statushouders die in 2019 een verblijfsvergunning had, heeft na tweeënhalf jaar een baan gevonden. In 2014 lag dat aandeel nog op 11 procent. Het CBS merkt een dip in het aantal statushouders dat een baan vond tijdens de coronacrisis. Dat schrijft het statistiekbureau onder meer toe aan de sectoren waar zij aan het werk gaan, zoals in de horeca, die destijds veelal gesloten bleef.

De groep statushouders die werkt is het grootst onder mensen afkomstig uit Eritrea. Van de Eritreeërs met een verblijfsvergunning heeft iets meer dan 60 procent na zevenenhalf jaar een baan gevonden. Het snelst vinden statushouders uit Afghanistan betaald werk. Van deze groep heeft een derde binnen tweeënhalf jaar een baan, bijna drie keer zoveel dan gemiddeld.