Het gaat beter met de integratie van statushouders: zij hadden in 2019 vaker een baan, en maakten minder gebruik van de bijstand. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein waarover Trouw schrijft. De verwachting is wel dat de coronacrisis deze trend zal keren.

168 gemeenten nemen deel aan het onderzoek, waarmee Divosa gemeenten inzicht wil geven in de situatie door de jaren heen. Het gaat om de groep mensen die tussen begin 2014 en eind 2019 een verblijfsvergunning kreeg. In 2018 had 17 procent van die groep een baan: in 2019 was dat gestegen naar 30 procent. Het percentage statushouders in de bijstand daalde in diezelfde periode van 82 naar 58 procent.

Een van de oorzaken is volgens Divosa dat een flink deel van de grote groep vluchtelingen die in 2016 naar Nederland kwam inmiddels een plek in de Nederlandse samenleving heeft gevonden. “Dat is een cijfermatige kwestie”, zegt Marije van Dodeweerd van Divosa. “Hoe langer je in Nederland woont, hoe groter de kans dat je een inburgeringsdiploma haalt en werk vindt.” Tegelijk speelt mee dat veel gemeenten sinds 2017 actiever zijn met integratie. Bijvoorbeeld via trajecten met de combinatie werk en het leren van de taal.”