Het Wmo voorspelmodel (ontwikkeld door gemeente Den Haag) wordt op dit moment doorontwikkeld voor landelijk gebruik. Vijf ‘koplopergemeenten’ werken aan het landelijk geschikt maken van het voorspelmodel. De ontwikkeling wordt in samenwerking met gemeenten, gefaseerd opgepakt.

Tweede fase met 20 extra gemeenten

De tweede fase is van start: doorontwikkelen en geschikt maken voor zoveel mogelijk gemeenten. Een belangrijk onderdeel in de tweede fase is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de voorspelling en optimaliseren van het gebruik van het model. Beoordeling van de resultaten van het model door de feitelijke gebruikers blijft een continu proces. Om deze reden zijn naast de koplopergemeenten zo’n 20 extra gemeenten aangesloten bij de onderzoeken. Wat levert de informatie uit het voorspelmodel op voor hen? Welke behoefte vult dit? Wat moet verbeterd worden? Ook wordt in de tweede fase verder onderzoek gedaan naar de definitieve beheerplek van het voorspelmodel en hoe dit voor alle gemeenten toegankelijk te maken. De tweede fase loopt tot oktober 2021.

Eerste fase

De eerste fase stond in het teken van onderzoek naar de technische haalbaarheid van de opschaling en de behoefte naar het model. Hoewel nog doorontwikkeling nodig is, is het model voor veel gemeenten geschikt te maken. Ook is uit een opschalingsanalyse, uitgevoerd door VNG Realisatie, gebleken dat er een brede behoefte bestaat naar het Wmo voorspelmodel als instrument voor meer stuurinformatie en grip op de Wmo uitgaven.

In april 2021 is de eerste fase positief afgerond.