De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de financiële problemen van jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering onder de Participatiewet. Het gaat daarbij specifiek over jongeren met een beperking, die leven van een inkomen rond het sociaal minimum.

Veel jongeren met zo’n uitkering ervaren financiële problemen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om rond te komen of weten niet welke rechten en plichten zij hebben. De ombudsman wil weten hoe wetten en regels voor hen in de praktijk uitpakken. Hij wil zo inzicht geven in waar knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen.

Onderzoeken sociale minima

Zo’n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden. Maar juist zij krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Ze raken regelmatig verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman doet daarom drie onderzoeken naar sociale minima.

Het onderzoek naar jongeren met een beperking is het derde en laatste deel. Het eerste deelonderzoek is in juni 2021 gestart en richt zich op statushouders. Het tweede onderzoek is in december 2021 gestart en richt zich op jongeren in de bijstand tot 21 jaar.