De nieuwe berichtenstandaard voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen is op 3 oktober live gegaan, de eerste gemeenten hebben een succesvolle migratie doorlopen. Dat berichten het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Groepsgewijze overgang naar nieuw systeem

De migratie naar de iEb2.0 standaard voor beschermd wonen loopt over een periode van 6 weken. Gemeenten gaan groepsgewijs over naar het nieuwe systeem, in de loop van 1 week. Het CAK heeft bericht over het stappenplan van de aanlevering in timeslots.

Aandachtspunten bij de migratie en herindicaties

Het Ketenbureau en het CAK wijzen gemeenten op een aantal aandachtspunten bij de migratie naar de nieuwe berichtenstandaard en bij herindicaties in de situatie na de migratie. Het is belangrijk dat het proces van herindiceren op tijd wordt opgestart én afgerond. Als tijdige indicatie niet lukt, kan door interventie vanuit de gemeente worden voorkomen dat een stopbericht wordt verstuurd. Meer hierover leest u in het bericht op de website van het Ketenbureau.

Meer informatie

CAK/Ketenbureau i-Sociaal Domein: ‘Start livegang implementatie iEb 2.0 beschermd wonen