Vanaf 14 februari start de internetconsultatie voor het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een passende sanctie op te kunnen leggen, in plaats van een systeem dat standaard uitgaat van het opleggen van een boete.

Daarbij wordt meer ruimte geboden om aan te sluiten bij de persoonlijke omstandigheden van burgers. Zo komen er meer mogelijkheden om te waarschuwen of geen sanctie op te leggen, en zijn er tegelijk voldoende mogelijkheden om daadwerkelijk misbruik aan te kunnen pakken. Ook zorgt de wet ervoor dat verschillende uitkeringsinstanties voortaan hetzelfde kader hanteren, waardoor mensen beter weten waar zij aan toe zijn.

Het wetsvoorstel geeft UWV, SVB en gemeenten meer bevoegdheden om een passende sanctie te kunnen opleggen. Ook worden er vaste boetebedragen voorgesteld, die verhoogd of verlaagd kunnen worden naargelang de omstandigheden dit verlangen. Verder worden de maatregelen die getroffen kunnen worden als iemand niet meewerkt aan van toepassing zijnde verplichtingen aangepast en meer gericht op het wel laten meewerken van een persoon. Zo kan er voor het opleggen van een maatregel gewaarschuwd worden en kan een maatregel mogelijk worden teruggedraaid als de persoon zijn of haar gedrag aanpast.

Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel de consequenties van ernstige misdragingen jegens een ambtenaar. Dit wordt in principe in het strafrecht opgepakt, maar kan met een sanctie worden bestraft als dat om welke reden dan ook niet wenselijk is. Tot slot kunnen uitkeringen voortaan nog maar tot maximaal vijf jaar terug herzien worden. Betrokkenen hoeven daardoor hun administratie nog maar tot vijf jaar terug te bewaren. Deze termijn sluit aan bij het belastingstelsel en verlaagt daarmee administratieve lasten.

Reageren op het wetsvoorstel is mogelijk tot 6 maart 2023.