Woensdag 15 november opent het STAP-loket voor de laatste keer. Om 10.00 uur kunnen geïnteresseerden zich via het inschrijfportaal van UWV inschrijven voor scholing. Net als bij de vorige ronde is er € 10 miljoen beschikbaar voor OCW-erkende opleidingen en onderdelen daarvan. Omdat de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen blijft, worden de resterende STAP-middelen van ruim € 73 miljoen ingezet voor een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing.

Blijven leren en ontwikkelen is onmisbaar voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden en het verdienvermogen van werkgevers. Momenteel wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, onderzocht hoe de overgebleven € 73 miljoen kan worden ingezet om de komende vier jaar scholing binnen maatschappelijk cruciale sectoren te subsidiëren. Dit vergt tijd en zorgvuldigheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om in het 1e kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Het einde van het STAP-budget was een van de bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsbesluitvorming eerder dit jaar. Bij de moeilijke keuze voor de bezuinigingsmaatregelen heeft het kabinet mee laten wegen dat nadelige koopkrachteffecten voor mensen zoveel mogelijk moesten worden voorkomen.