De Stand van de uitvoering december 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Met de Stand van de uitvoering worden de Eerste en Tweede Kamer halfjaarlijks geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid en rondom de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland. SZW rapporteert over de belangrijke thema’s en de dilemma’s en risico’s waar de uitvoering voor staat en werkt hierbij nauw samen met UWV en de SVB.

In deze tweede Stand van de uitvoering over het jaar 2022 komen de volgende thema’s aan bod:

  • actualiteiten in de sociale zekerheid, zoals n.a.v. de situatie in Oekraïne en de aanpak van schulden;
  • aspecten die van invloed zijn op de continuïteit van de uitvoeringorganisaties;
  • ontwikkelingen in de dienstverlening van UWV en SVB voor de sociale zekerheid;
  • ontwikkelingen in de handhaving in de sociale zekerheid;
  • de voortgang van een aantal aspecten rond gegevensuitwisseling, zoals in de loonaangifteketen en rond de uitwisseling van matchingsgegevens;
  • de voortgang op verschillende knelpunten uit de knelpuntenbrieven die UWV en SVB in juli 2021 en juni 2022 hebben aangeboden aan de Kamer.

Meer informatie

Aanbiedingsbrief Stand van de uitvoering SZW december 2022