De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag op dit moment geen asielzoekers terugsturen naar Italië die op grond van de Europese Dublinverordening eigenlijk wel moeten worden teruggestuurd. De Italiaanse autoriteiten bieden namelijk geen opvang aan deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. En zonder opvang bestaat er een “reëel risico” dat zij niet kunnen voorzien in hun belangrijkste basisbehoeften, zoals onderdak, eten en stromend water. Dat is in strijd met de mensenrechten. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 26 april 2023 geoordeeld in twee uitspraken. De uitspraken hebben tot gevolg dat de staatssecretaris op dit moment asielaanvragen die Italië op grond van de Europese Dublinverordening eigenlijk moet behandelen, toch zelf zal moeten behandelen.

ECLI:NL:RVS:2023:1654

ECLI:NL:RVS:2023:1655