Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een update gedeeld met betrekking tot de sociale zekerheid voor Pgb-zorgverleners. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah).

Hoewel niet alle details momenteel bekend zijn, heeft de CRvB geoordeeld dat zorgverleners in dienst van Pgb-budgethouders, die minder dan 4 dagen per week werken, verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, met name voor de Werkloosheidswet (WW).

Vanaf heden zijn zorgverleners in loondienst van een Pgb-budgethouder en die minder dan 4 dagen per week werken, verzekerd binnen de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat zorgverleners, indien zij werkloos worden, contact kunnen opnemen met het UWV om hun specifieke situatie te bespreken.

Hoewel de zorgverlener die bij de Pgb-budgethouder in dienst is en onder de Rdah valt nu wel verzekerd is, hoeft de budgethouder voor deze zorgverlener nog geen premies af te dragen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt momenteel de benodigde wetswijzigingen. Dit betekent dat er tot die tijd geen premies hoeven te worden afgedragen door budgethouders in hun rol als werkgever.

Verdere details, zoals een wettelijke grondslag, het afdragen van premies en de termijnen die hieraan hangen, worden momenteel nog onderzocht door alle betrokken partijen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de gemeenten ruim van tevoren op de hoogte brengen zodra hier duidelijkheid over is en er zicht is op een wetswijziging.

ECLI:NL:CRVB:2023:481