De onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering kan kansrijke, veelal jonge inburgeraars een vliegende start geven in Nederland. Door te lage budgetten komt de onderwijsroute in veel regio’s echter moeizaam van de grond.

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW hebben de VNG en MBO Raad verkend welke mogelijkheden zij zien om het aanbod te stimuleren. Onze gezamenlijke boodschap is deze week verstuurd aan de verantwoordelijke bewindspersonen (zie onderaan dit bericht). Bovenal moet het financiële knelpunt opgelost worden: een snelle financiële impuls vanuit het rijk is essentieel.

Problemen met aanbestedingen door ontoereikend budget

In grote delen van het land blijkt dat aanbieders zich niet inschrijven op de aanbestedingen van de onderwijsroute, omdat dit niet lukt binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget. In juni stuurden gemeenten hierover een brief aan de ministers van SZW en OCW.

Onderzoek: budget fors lager dan werkelijke kosten

Deze zomer bleek uit onderzoek van adviesbureau AEF dat de zorgen over de betaalbaarheid van de onderwijsroute terecht zijn. Het door het ministerie van SZW geraamde budget van € 11.000 per traject is fors lager dan de werkelijke kosten, die volgens AEF neerkomen op zo’n € 15.000 tot ruim € 18.000 exclusief reiskosten. Hoewel demissionair minister Koolmees tijdens het bestuurlijk overleg van 4 oktober heeft aangegeven dat hij het financiële knelpunt ziet, is vooralsnog onduidelijk of het demissionair kabinet bereid is extra budget toe te kennen.

Vervolg: bestuurlijk overleg op 2 november

Op 2 november vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de ministeries van SZW en OCW, de VNG, Divosa en de onderwijskoepels. Het streven is dan concrete afspraken te maken met voldoende financiële dekking, zodat het aanbod alsnog op korte termijn tot stand komt. De boodschap aan SZW en OCW wordt gesteund door Divosa, NRTO, VH, VSNU en UAF.

Meer informatie

Reactie VNG en MBO Raad op voorstel onderwijsroute