Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Veel inwoners met schulden zijn bij de gemeente niet in beeld. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kan dankzij hun aanpak en brede samenwerking gemeenten helpen om inwoners met schuldzorgen te ondersteunen. Doet uw gemeente ook mee?

Een subsidie van het ministerie van SZW maakt het mogelijk dat meer mensen op een laagdrempelige manier passende, lokale hulp vinden. Daarvoor is het nodig dat méér gemeenten aansluiten op de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Alle wethouders ontvingen hierover 3 december een brief.

De VNG ondersteunt de oproep. Voor gemeenten is het belangrijk dat inwoners met schulden tijdig in beeld zijn zodat gemeenten inwoners in een vroeg stadium kunnen ondersteunen.

Bijdrage NSR in 40 gemeenten

In 40 gemeenten levert de NSR al een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig bereiken van mensen en bij het (eerder) vinden van hulp en om schulden te voorkomen.

Samen met deelnemende gemeenten zetten partners van de NSR, zoals banken, verzekeraars en bedrijven, zich in om inwoners met geldzorgen te bereiken en door te verwijzen naar kanalen van de NSR.

Op deze manier kunnen inwoners met geldzorgen vroegtijdig bereikt worden en in contact komen met passende hulp, zoals:

  • zelfhulp of betalingsregelingen
  • een online buddy (Fikks)
  • vrijwilligers van bijvoorbeeld Humanitas/Schuldhulpmaatje tot
  • gemeentelijke schuldhulpverlening.

Door samenwerking ontstaat er een centrale schuldhulproute voor iedere inwoner die dit nodig heeft.

Meer informatie