Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag als plannen van het kabinet doorgaan. Daarvoor waarschuwt de Seniorencoalitie, die dit “onbespreekbaar” noemt. Volgens de belangenorganisatie gaat dit om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is.

Daarbij is de koopkracht van ouderen de laatste jaren al flink uitgehold en wordt alles door de toenemende inflatie momenteel juist veel duurder. “Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag”, zegt de coalitie over de betreffende AOW’ers.

Nu wordt gekeken naar de hoogte van de huur voor het bepalen van de huurtoeslag. Het kabinet wil dat veranderen en de toeslag afhankelijk maken van de hoogte van het inkomen, waarbij wordt gerekend met vaste bedragen of ‘normhuren’. Mensen zouden hierdoor zomaar rond de 200 euro per maand minder huurtoeslag kunnen krijgen, becijfert de Seniorencoalitie.

De coalitie is een samenwerking van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Ze hebben hun reactie via een zogenoemde internetconsultatie ook naar de overheid gestuurd.

Eerder waarschuwde koepel van woningcorporatie Aedes al dat honderdduizenden sociale huurders er door de plannen van het kabinet “fors” op achteruit dreigen te gaan. Ook directeur Zeno Winkels van huurdersorganisatie de Woonbond hekelde eerder al de plannen van woonminister Hugo de Jonge om de huursubsidie op de schop te nemen. “Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen, is een heel slecht idee”, zei hij.