Onlangs werd het eindrapport van mr. Bruno Tideman, de door het kabinet aangestelde aanjager aanpak problematische schulden voor ondernemers, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De VNG onderschrijft een groot deel van zijn aanbevelingen om schuldsituaties bij ondernemers te voorkómen en de aanpak van problematische schulden te versterken.

Aanbevelingen van de aanjager

Volgens het rapport kampen momenteel naar schatting 55.000 ondernemers met zodanig problematische schulden, dat hun toekomst op het spel staat. Vaak gaat het om zelfstandigen, die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun zakelijke schulden. Om ondernemers een tweede kans of een zachte landing bij het stoppen van een onderneming te bieden, zijn volgens de aanjager onder meer de volgende zaken nodig:

  • laagdrempelige toegang tot ondersteuning,
  • persoonlijke begeleiding en warme doorverwijzing,
  • passend instrumentarium,
  • betere financieringsmogelijkheden en
  • effectieve juridische procedures.

Daarnaast pleit de aanjager voor het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van zelfstandigen en het beperken van de instroom van kwetsbare zzp’ers, om toekomstige schuldenproblematiek zoveel mogelijk te voorkomen.

Herkenning

De VNG herkent veel van de bevindingen van de aanjager. In de Verkenning ondersteuning ondernemers met financiële zorgen | VNG van voorjaar 2022 kwam onder meer naar voren dat ondernemers in zwaar weer vaak (te) laat worden bereikt, dat ondersteuning nogal eens stagneert als gevolg van een ontbrekende boekhouding en dat er een mismatch is tussen de situatie van ondernemers en het beschikbare (sanerings)instrumentarium. Ook benadrukken gemeenten dat een gebrek aan financiële vaardigheden een belangrijke oorzaak is van schulden bij ondernemers.

Meer informatie

Eindrapport Aanjager problematische schulden voor ondernemers | Rijksoverheid