De VNG roept de Kamer op om voor een amendement te stemmen dat de bestuursrechtelijke premie uit de Zorgverzekeringswet verlaagt. De VNG pleit al langer voor het afschaffen van deze wanbetalersregeling. Gemeenten ervaren in de praktijk dat het niet werkt voor inwoners en ze zelfs dieper in de schulden raken.

Bestuursrechtelijke premie

Mensen die langer dan 6 maanden de premie voor hun zorgverzekering niet betalen, worden aangemeld als wanbetaler. Vervolgens betalen ze maandelijks een boete van 20% bovenop de kosten van de zorgverzekering, dit heet de ‘bestuursrechtelijke premie’. Ook is hun aanvullende verzekering opgeschort. Op dit moment geldt dat voor ruim 170.000 mensen.

Schulden lopen verder op

Deze maatregel heeft als doel om mensen te prikkelen om geen betaalachterstanden op te lopen, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet werkt. Het onderschrijft wat gemeenten al jaren ervaren in de uitvoeringspraktijk. Het gaat om mensen die doorgaans al weinig te besteden hebben waardoor hun schulden verder oplopen. Gemeenten zetten zich sterk in om deze mensen te ondersteunen met schuldhulp. De VNG ervaart echter dat deze boete dit belemmert.

Stap in de goede richting

In het amendement van de Kamerleden Bikker en Klaver staat dat er middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie (van 120% naar 110%). Dit is een stap in de goede richting, maar de VNG wil het liefst dat deze premie wordt afgeschaft.

In samenwerking met de wethouders van de G4 is een brief verstuurd naar de Kamer. Donderdag 15 februari wordt er gestemd.