Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid in gezinnen te herstellen als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van 4 inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

TSD keek vanaf 2018 ruim 2 jaar naar de hulpverlening aan gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het TSD-onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s uit beeld kunnen raken na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk.

Aanbevelingen

TSD roept gemeenten op om het voortouw te nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is het belangrijk dat hulpverleners een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin en ervoor zorgen dat de focus op herstel van de veiligheid niet verloren gaat. Daarnaast roept TSD wethouders, beleidsmedewerkers en de lokale netwerkwerkpartners op om de kwaliteit van de hulp in het eigen lokale netwerk te onderzoeken en samen te werken in het belang van de veiligheid in gezinnen.

VNG: samenwerking belangrijk

Gemeenten hebben op grond van de Wmo 2015 & de Jeugdwet de taak om maatregelen te nemen om huiselijk geweld en kindermishandeling te bestrijden. Hierbij onderschrijft de VNG het belang van samenwerken in het belang van veiligheid in gezinnen. Mede daarom heeft de VNG samen met VWS en JenV aan een kwartiermaker de opdracht gegeven om te komen tot een scenario voor de toekomstige kind- en gezinsbescherming.

Verbeterslagen

De VNG erkent dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn, maar ziet ook dat hierin al slagen zijn gemaakt. De samenwerking tussen Veilig Thuis en andere professionals is de afgelopen periode verbeterd, zoals blijkt uit een recente analyse van AEF van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-regio’s en lokale (wijk)teams. Eenzelfde beeld komt naar voren uit de recent verschenen, vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

Meer informatie