Op 1 januari 2022 gaat een wetswijziging in (onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer) die een samenloop van een uitkering van UWV en loonkostensubsidie van de gemeente eenvoudiger maakt. Hierdoor betaalt de gemeente niet meer te veel loonkostensubsidie, die de werkgever achteraf moet terugbetalen.

In welke situaties verandert er iets?

De werkgever, die loonkostensubsidie ontvangt, vraagt voor zijn werknemer een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) of Ziektewet-uitkering aan bij UWV. Bij de Ziektewet-uitkering gaat het om de volgende gevallen:

  • De werknemer is ziek door zwangerschap of bevalling.
  • De werknemer is ziek door orgaandonatie.
  • De werknemer is ziek en heeft een no-riskpolis.
  • De werknemer is ziek en valt onder de Compensatieregeling voor oudere, voormalig werkloze werknemers.

De nieuwe regels

De volgende nieuwe regels gelden:

  • De werkgever meldt zijn werknemer alleen ziek bij UWV.
  • Het UWV stuurt u geen bericht meer wanneer een werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt, of wanneer die uitkering stopt.
  • De gemeente blijft de loonkostensubsidie doorbetalen aan de werkgever.
  • De gemeente blijft het loonwaardepercentage juist en tijdig in het digitale klantdossier vermelden. Bij het berekenen van de uitkering voor de werknemer houdt het UWV rekening met de loonkostensubsidie die u doorbetaalt. Dat doen zij door het loonwaardepercentage te vermenigvuldigen met de Ziektewet-uitkering of de uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het loonwaardepercentage haalt het UWV eenmalig op uit het digitale klantdossier bij ontvangst van de aanvraag. De loonwaarde voor de berekening is minimaal 30%. Dit is wettelijk vastgelegd.

Geen ziekmeldingen via Inlichtingenbureau

Na de wijziging op 1-1-2022 is er geen wettelijke grondslag meer om ziek- en herstelmeldingen door te geven aan de gemeente. De gemeente zal vaak op basis van contact met de werkgever en de klant op de hoogte zijn van het verloop van het dienstverband. Deze gegevens ontvangt de gemeente dan ook niet meer in de rapportage van het Inlichtingenbureau.

Wanneer nog oude regels

De nieuwe regels gelden voor aanvragen die UWV op of na 1 januari 2022 ontvangt. Heeft UWV de aanvraag voor een Ziektewet-uitkering of voor een uitkering zwangerschaps- en bevallingsuitkering vóór 1-1-2022 van de werkgever ontvangen? Dan blijven de oude regels gelden. Dit betekent dat de gemeente na 1-1-2022 altijd nog een herstelmelding ontvangt van iemand die voor 1-1-2022 is ziekgemeld.