In 2022 maakte 29,3 procent van de personen van 85 jaar of ouder gebruik van hulp bij het huishouden. Het gaat hierbij om hulp bij het huishouden die als maatwerkvoorziening in de Wmo aan inwoners is verstrekt. In de leeftijdscategorie 75 – 84 jaar maakte 14,7 procent gebruik van hulp bij het huishouden.

De cijfers over huishoudelijke hulp maken onderdeel uit van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Vandaag verschijnen in de GMSD, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl, de nieuwste gemeentelijke en landelijke cijfers over de Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2022. Ze worden door het CBS samengesteld op basis van de halfjaarlijkse aanlevering van Wmo-gegevens van gemeenten aan het CBS. Naast cijfers over de huishoudelijke hulp, worden er ook cijfers gepubliceerd over onder andere Wmo-voorzieningen zoals begeleiding, beschermd wonen of rolstoelen. Tussen de gemeenten zijn soms grote verschillen in de cijfers te zien. Uitvoerings- en beleidskeuzes in de Wmo zijn van invloed op de cijfers. Door het gebruik van de Wmo gemeentevergelijker kunnen er gemeenten worden ontdekt, die op het gebied van de Wmo raakvlakken hebben met uw gemeente.