De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat zien op welke wijze u als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is.

Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen ontwikkeld: het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de Zelfscan. Als derde hulpmiddel is nu de routekaart beschikbaar. Dit document biedt voor elke stap in het proces informatie, toelichting op het Kwaliteitskader en de zelfscan en presentaties, formats en checklists.

Doe het niet alleen, maar in de regio

Het Kwaliteitskader en de daarbij horende zelfscan zijn nadrukkelijk instrumenten om gezamenlijk (regionaal en lokaal) het gesprek te voeren en met elkaar te bepalen waar u staat als gemeente en regio in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat er nodig is om verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het advies is om de stappen als beleidsmedewerker of als medewerker van het lokale (wijk)team niet alleen te doorlopen. Een sterke lokale aanpak staat of valt met een stevige en effectieve regionale aanpak. Vandaar ook het advies om als regio gezamenlijk aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader en de zelfscan, waarbij vertegenwoordigers van zowel gemeenten, lokale (wijk)teams als Veilig Thuis worden betrokken. Op deze manier kunnen we er met elkaar in slagen om tot een stevige en effectieve lokale en regionale (verbeter)aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te komen.

Complete set hulpmiddelen

Met de routekaart is het drieluik om te komen tot het versterken van het lokale (wijk-)team compleet. U kunt de routekaart op elk moment gebruiken voor informatie, toelichting op de stukken. Als bijlage zijn presentaties, formats en checklists opgenomen.

Meer informatie