De gemeente Rotterdam gaat proberen de telefoonnummers van zeshonderd gedupeerden van het toeslagenschandaal te achterhalen in de gemeentelijke systemen om hulp te kunnen aanbieden. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding en Schuldenaanpak) schrijft in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat daarmee “zeer strikt en formeel genomen de randen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden opgezocht en mogelijk overschreden”.

Het college van burgemeester en wethouders ziet echter geen andere mogelijkheid om contact op te nemen met de gedupeerde gezinnen. Van de 5500 ouders die zich in Rotterdam hebben gemeld als (mogelijk) gedupeerde, bleek van 600 ‘zelfmelders’ het telefoonnummer niet of niet juist meegeleverd te zijn vanuit de Belastingdienst. Het college hoopt de nummers van ouders die nu of in het verleden contact hebben gehad met de gemeente via gemeentelijke systemen op te sporen.

“Wij willen er alles aan doen wat nodig is om deze ouders te kunnen bereiken, zodat we hen kunnen spreken en de helpende hand kunnen bieden”, aldus Grauss. “Het risico is namelijk te groot dat er in deze doelgroep ouders zijn die ernstig (acute) hulp nodig hebben, terwijl we dit nu, enkel door het ontbreken van een telefoonnummer, niet kunnen aanbieden.” Op bezoek gaan op basis van adresgegevens bleek volgens de gemeente geen optie, omdat het zowel tijdsintensief als te ingrijpend zou kunnen zijn voor gedupeerden. Op een brief reageerden de meeste ouders niet.

De gemeente heeft inmiddels meer dan 3500 zelfmelders gesproken via de telefoon. “Over het algemeen waarderen de ouders dat we bellen. Het zijn vaak indringende gesprekken”, aldus de wethouder. Volgens Grauss geeft iets minder dan de helft van de ouders (48 procent) in de gesprekken aan ondersteuning te willen van de gemeente. De andere helft (52 procent) wil behalve kwijtschelding van schulden geen ondersteuning.

De gemeente geeft onder meer aan dat de systemen alleen geraadpleegd worden door mensen die al bevoegd zijn om dat te doen en dat de nummers na het bellen verwijderd zullen worden. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens kon vooralsnog niet zeggen of de gemeente met de zoekactie de privacywet schendt.